Stypendia motywacyjne 2014/2015 – protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.
27-11-2014 08:50

Dnia 3 listopada 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej przyznającej stypendia motywacyjne dla IV roku Fizyki Technicznej na rok akademicki 2014/2015. Listę osób, które złożyły wnioski w wyznaczonym terminie wraz z decyzją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium prezentujemy poniżej. Ponadto dnia 20 listopada 2014 odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Konkursowej z uwagi na złożone odwołania i zwiększenie liczby zarejestrowanych osób na 7 semestrze kierunku Fizyka Techniczna, co skutkowało możliwością zwiększenia liczby przyznanych stypendiów do 27.

Protokół

Protokół odwołania

Wypłaty stypendium motywacyjnego będą realizowane 10 każdego miesiąca. W grudniu nastąpi spłata stypendiów za miesiące październik i listopad. Ostatnia wypłata stypendium nastąpi w miesiącu lutym 2015.

Termin odbioru decyzji o przyznaniu stypendium zostanie podany w terminie późniejszym.

Wszystkim Stypendystom i Stypendystkom serdecznie gratulujemy!