Stypendia motywacyjne 2014/2015
02-10-2014 07:50

 Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium motywacyjne w ramach kierunku zamawianego „Inżynier-fizyk dla innowacyjnych technologii” należy składać do dnia 24 października 2014. Wymagane dokumenty:

- wniosek

- oświadczenie o numerze konta.

Osoby składające wniosek muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty z poprzednich semestrów. Średnią z dwóch ostatnich semestrów wpisuje dziekanat. Studenci, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych i chcą uzyskać dodatkowe pkt. proszeni są o wpisanie nazwy lub nazw przedmiotów na które uczęszczali w rubryce „Inne potwierdzone osiągnięcia”– zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w roku ak. 2013/2014 można uzyskać od 0 do 3 pkt. przy min. 80% frekwencji. Frekwencja zostaje wpisana i potwierdzona przez dziekanat.

Planowane posiedzenie Komisji Konkursowej przyznającej stypendia planowane jest na dzień 3 listopada 2014 roku.

Regulamin przyznawania stypendium.

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Oświadczenie o numerze konta

Pytania dot. stypendium michalina.piechura@put.poznan.pl