Wizyta w ITME i ITE w Warszawie
11-07-2014 11:04

Ostatnie z przewidzianych w projekcie PO KL „Inżynier-fizyk dla innowacyjnych technologii”  wizyty w Instytucie Technologii Materiałów Elektronowych (ITME) oraz Instytucie Technologii Elektronowej (ITE) odbyły się w dniach 5 i 6 maja 2014 r. Instytuty znajdują sie w Warszawie i prowadzą działalność naukowo-badawczą oraz zajmują się wytwarzaniem różnych materiałów znajdujących zastosowanie w elektronice. Oba instytuty są wiodącymi polskimi placówkami badawczymi w tej dziedzinie. W wizycie uczestniczyło 30 studentów kierunku zamawianego.

            W pierwszym dniu wycieczki studenci przebywali w ITME. Wizyta rozpoczęła się o godzinie 12:00 syntetyczną prezentacją dotyczącą aktualnej działalności instytutu. Studenci dowiedzieli sie między innymi, że w ITME wytwarzane są przede wszystkim materiały dla optoelektroniki i elektroniki, w szczególności związki półprzewodnikowe III/V (GaAs, InP, InAs, GaP) w postaci płytek lub struktur epitaksjalnych, kryształy tlenkowe wykorzystywane m.in. w technice laserowej oraz w przyrządach optoelektronicznych i piezoelektrycznych, a także struktury epitaksjalne na azotku galu, szkła specjalne, różnego rodzaju ceramiki, monokryształy krzemu, warstwy epitaksjalne na krzemie i wiele innych. W badaniach prowadzonych przez ITME w ostatnim czasie szczególne znaczenie mają grafen, materiały samoorganizujące się, metamateriały i kryształy fotoniczne. ITME jest jednym z nielicznych ośrodków na świecie, które opanowały technologię wytwarzania grafenu.

            Po prelekcji studenci zostali podzieleni na mniejsze grupy, które następnie, pod opieką pracowników zwiedzały wybrane laboratoria w ITME. Studenci mieli możliwość zapoznania się z technologiami wytwarzania produktów krzemowych, takimi jak metoda Czochralskiego, magnetyczna metoda Czochralskiego i metoda topienia strefowego. Ponadto, poznawali technikę wytwarzania warstw epitaksjalnych oraz metody ich badania. Studenci przebywali również w laboratorium zajmującym się wytwarzaniem różnego typu szkieł dla optyki, elektroniki i optoelektroniki. Szkła te są wykorzystywane np. do produkcji światłowodów. Studenci mieli możliwość przyjrzenia się specjalistycznym urządzeniom stosowanym do ich wytwarzania. Studenci przebywali również w laboratorium, w którym wytwarzane są metodą Czochralskiego materiały wykorzystywane w technice laserowej, materiałów scyntylacyjne, materiałów podłożowe pod warstwy azotku galu i wysokotemperaturowe warstwy nadprzewodzące oraz piezoelektryczne materiały do układów elektronicznych z falą powierzchniową. W laboratorium tym wytwarzane są eutektyki, które mogą posiadać właściwości fizyczne charakterystyczne dla metamateriałów.

            Wizyta w ITME zakończyła się po godzinie 16:00, po czym studenci udali się autokarem do miejsca zakwaterowania.

            Następnego dnia, w godzinach przedpołudniowych studenci wizytowali drugi z instytutów (ITE). Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowuje, wdraża i upowszechnia mikro- i nanotechnologie w fotonice oraz mikro- i nanoelektronice. Główna siedziba ITE, w której odbywała się wizyta, mieści się w Warszawie. Studenci mieli możliwość zapoznania sie z wybranymi laboratoriami w Zakładzie Fotoniki oraz Zakładzie Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokopasmowych. W pierwszym z tych zakładów studenci z zainteresowaniem przyglądali się nowoczesnym reaktorom epitaksjalnym (MBE) używanym m.in. do epitaksji heterostruktur zawierających arsen bądź fosfor, wysokiej klasy wysokorozdzielczemu dyfra-

ktometrowi wyposażonemu w goniometr wertykalny oraz innym przyrządom wykorzystywanym do badania fotoluminescencji i światła odbitego od różnych struktur półprzewodnikowych. Pracownicy zakładu szczegółowo omawiali budowę, zasadę działania oraz sposób wykorzystania aparatury zainstalowanej na stanowiskach badawczych.

            Szczególną atrakcją dla studentów w czasie wizyty w ITE była możliwość przebywania w pomieszczeniach nowoczesnego clean-roomu w drugim z odwiedzanych zakładów. Pomieszczenia te mają łączną powierzchnię wynoszącą ponad 300 m2 i charakteryzują się bardzo wysoką klasą czystości (100, 1000 i 10000). Zainstalowane są w nich urządzenia technologiczne umożliwiające wykonanie procesów niezbędnych do wytwarzania przyrządów ze związków półprzewodnikowych (fotolitografii, osadzania cienkich warstw, trawienia suchego i mokrego, wygrzewania). Aby wejść do clean-roomu, studenci musieli włożyć na siebie kompletne ubiory ochronne ograniczające wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowych do laboratorium.

            Po zakończeniu zwiedzania laboratoriów grupa studencka zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie przed wejściem kompleksu budynków, w których mieści się ITE, a następnie, po posiłku w restauracji, udała się w podróż powrotną do Poznania. Studenci dotarli na miejsce w godzinach wieczornych. Podobnie jak poprzednie wizyty w zakładach produkcyjnych i instytutach, również aktualna wizyta przebiegła bez problemów organizacyjnych.

Autor: dr hab. Eryk Wolarz, prof. nadzw. PP

Strona internetowa ITME: http://www.itme.edu.pl

Strona internetowa ITE: http://www.ite.waw.pl